Menu
Produkty
Kabelová měřící technika
Zařízení na lokalizaci kabelových poruch
Lokalizace poruch kabelů - trasování a identifikace kabelů

Lokalizace poruch kabelů - trasování a identifikace kabelů

Lokalizace poruch a zkoušení kabelů | Megger (Trasování a identifikace kabelů ze svazku)

Široká paleta zařízení Megger na trasování podzemních vedení, k identifikaci fází kabelových systémů a na identifikaci kabelů ze svazku pomáhá v každodenním provozu kabelových a potrubních sítí a snižuje riziko škod vyvolaných nesprávnou manipulací nebo výkopovými pracemi. Lokátory podzemních vedení umožňují přesné vytyčení trasy podzemních kabelů a potrubí, jakož i určení jejich hloubky uložení. Speciální zařízení na identifikaci kabelů ze svazku zajišťují 100% spolehlivou identifikaci kabelů při montážních pracích, kde může mít nesprávná identifikace fatální následky. Podobně zařízení k určování sledu fází jsou velmi užitečné pomůckou při manipulacích, přepínání nebo změně struktury energetických sítí, zabraňující škodám způsobeným nesprávnými manipulacemi.