Menu

Ferrolux Rx

Audio-frekvenční přijímač

  • Půdorysný pohled na umístění cílového vedení
  • Vynikající výsledky, i když jsou kabely spojeny
  • Lokalizace spojek
  • Modulární design senzoru (plug and play)
  • Multifunkční systém 
  • Efektivní metody určování  trasy a lokalizace poruch v jednom zařízení

Audio-frekvenční přijímač Ferrolux® Rx se snímačem trasování IFS lokalizuje poruchy a trasy kabelů s vysokou přesností, protože kombinuje několik funkcí v jednom zařízení. Patří mezi ně vyhledávací funkce SuperMax a SignalSelect (identifikace směru toku signálu) a osvědčené audiofrekvenční funkce.

To znamená, že vysoce přesný přijímač je stále schopen poskytovat jasné výsledky i v oblastech, kdy jsou vodiče těsně spojeny dohromady.

Delší pracovní činnosti jsou stále snadné, protože zařízení má nízkou hmotnost a poskytuje systematické a intuitivní zobrazení výsledků měření. Ve spojení s generátory audio kmitočtů řady Ferrolux® FLG mohou být dokonce s vysokou přesností lokalizovány i spojky a kabelové poruchy (např. zkraty v vodičích).

Management software Ferrolux/digiPHONE
digiPHONE+2 management software

Download the latest management-software Ferrolux/digiPHONE.

digiPHONE2-software.zip
92,6 MB | 09. 12. 20