Menu

Lokalizace plášťových poruch

Lokalizace plášťových poruch na kabelech

Častou příčinou kabelových poruch, resp. zkrácení životnosti kabelů jsou poškození vnějšího kabelového pláště. Takové poškození, které může vzniknout již při pokládce kabelu, způsobuje vnikání vlhkosti do kabelu, což z dlouhodobého hlediska zhoršuje jeho izolační stav a může v konečném důsledku vést až ke kabelové poruše. Megger nabízí speciální zařízení optimalizovaná pro provedení plášťové zkoušky za účelem zjištění homogenity pláště a v případě identifikace svodových proudů pro předměření a finální bodovou lokalizaci plášťových poruch.