Menu
Produkty
Kabelová měřící technika
Zkoušení a diagnostika kabelů

Zkoušení a diagnostika kabelů

Zkoušení a diagnostika kabelů

Megger je specialistou v oblasti VN-zkušebních zdrojů a zařízení na diagnostiku VN-kabelů. Disponujeme nejdelšími zkušenostmi ve vývoji, výrobě a praktické aplikaci zkušebních zdrojů s napětím 0,1 Hz, které dnes mezinárodní normy předepisují pro použití při provozních zkouškách kabelů s PE / XPE- izolací. Jedinečný patentovaný způsob generování zkušebního napětí 0,1 Hz s průběhem cosinus obdélník umožňuje kompaktní rozměry a hmotnosti zkušebních zdrojů 0,1Hz, při současných nejvyšších zkušebních kapacitách (tedy délkách kabelů) na trhu. V nabídce Megger najdete zdroje 0,1 Hz pro všechny napěťové úrovně VN-kabelů.
Lokální diagnostika kabelů měřením částečných výbojů je již mnoho let etablovanou metodou pro kontrolu kvality montáže, jakož i pro profylaktickou údržbu VN-kabelů. Zařízení Megger pro měření částečných výbojů používají osvědčenou metodu DAC (tlumeného oscilujícího napětí), umožňující nedestruktivně detekovat a lokalizovat místa v kabelu s potenciální degradací izolace v důsledku výbojové aktivity a určit tzv. zápalné a zhášecí napětí výbojů, jako důležité kritéria pro posouzení kritičnosti výbojové aktivity. Nejnovější univerzální kabelový testovací a diagnostický systém TDM45 představuje v dané oblasti revoluční kvalitativní skok, neboť slučuje v jednom zařízení napěťový zdroj DC a 0,1Hz pro napěťové zkoušky, jakož i zařízení na měření částečných výbojů DAC napětím a navíc ještě i integrální diagnostiku měřením ztrátového činitele tan delta (určení míry navlhnutí kabelu). Jedinečnou novou vlastností systému TDM45 je i možnost provedení tzv. monitorované napěťové zkoušky, tedy měření a lokalizace částečných výbojů během napěťové zkoušky 0,1 Hz s napěťovým průběhem cosinus obdélník. Nový software pro měření a vyhodnocování částečných výbojů automaticky v reálném čase provádí TDR-lokalizaci výbojů a výrazně tak zkracuje čas potřebný k vyhodnocení a protokolování diagnostických měření.