Menu

Vysokonapěťové DC zkušební zdroje

VN-zkušební zdroje DC

Vysokonapěťové zkoušky jsou standardní a normami doporučenou procedurou pro provozní a laboratorní zkoušky VN-zařízení, komponentů a kabelů. Pro oblasti, kde aplikace a platné normy dovolují použít stejnosměrné napětí, má Megger nejširší nabídku DC VN-zkušebních zdrojů s výstupním napětím od 25kV, až po laboratorní sestavy do napětí 800kV. Pro každý typ uživatele a každou aplikaci tak najdete v nabídce Megger optimální typ DC zkušebního zdroje.