Menu

Měření částečných výbojů

Měření částečných výbojů

Měření částečných výbojů je etablovanou metodou pro lokální diagnostiku VN- a VVN- kabelů za účelem kontroly kvality montáže, jakož i za účelem profylaktické údržby VN-kabelových vedení. Částečné výboje jsou včasným indikátorem degradačních procesů v izolaci kabelu nebo v kabelových souborech. Včasná detekce a lokalizace míst s koncentrací výbojové aktivity může provozovateli kabelových vedení ušetřit značné náklady díky možnosti odhalení případných montážních vad ještě v rámci záruky, resp. díky včasnému odhalení kritických degradaci izolace na kabelech zestárlých v provozu ještě před tím, než dojde k poruše kabelu.
Megger / SebaKMT má dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou systémů pro měření částečných výbojů pro diagnostiku VN- a VVN-kabelů, a to nejen v podmínkách energetických distribučních společností, ale i v podmínkách kvalitativních zkoušek u výrobců kabelů.  Megger systémy pro měření částečných výbojů se dodávají buď jako přenosné zařízení, resp. zabudované do měřicích vozidel nebo i jako stacionární laboratorní zařízení.