Menu

PD Scan

Online ruční skener částečných výbojů

Dokumenty o produktech
  • Pro rychlou verifikaci výbojové aktivity ve VN a VVN elektrárnách
  • Univerzální rozsah použití díky různým senzorům
  • Pro rychlé vyhodnocení stavu rozváděčů a kabelů
  • Umožňuje cílený zásah údržby přímo do problémových oblastí

Závady ve vn a vvn systémech nevyžadují pouze nákladné opravy, ale mohou také vést k výpadkům celých úseků sítě s odpovídajícími důsledky. Je proto v zájmu všech provozovatelů sítí, aby co nejdříve rozpoznali známky hrozících závad a včas mohli přijmout vhodná protiopatření.

S PD Scan nabízí společnost Megger lehký, robustní a přenosný skener částečných výbojů, který dokáže rychle zkontrolovat různé typy zařízení na přítomnost částečných výbojů.

PD Scan - Reporting Software and Firmware
Firmware Update Tool

 

Used for updating firmware of PD Scan.

PDSCANUBL.zip
889,2 KB | 26. 05. 20
MeggerBook Report Edition (PD Scan) Software

 

Reporting software for PD Scan.

Meggerbook-RE-installer_PD_Scan.exe
49,4 MB | 26. 05. 20
PD Scan Firmware

 

PD Scan Firmware files - follow instructions in User Guide to update firmware.

pdscan-X-production_v1-2-17.zip
810,2 KB | 11. 09. 20