Menu
Produkty
Kabelová měřící technika
Zkoušení a diagnostika kabelů
VN zkušební zdroje - diagnostika Tangens delta

VN zkušební zdroje - diagnostika Tangens delta

Integrální tanDelta diagnostika

Měření ztrátového činitele tan delta je etablovanou metodou pro integrální diagnostiku stavu izolace na VN a VVN-kabelových systémech. Ztrátový činitel dává provozovateli výpověď o celkové míře navlhnutí izolace (v případě zestárlých XPE-kabelů, o hustotě tzv. vodních stromečků v izolaci) a umožňují tak kategorizovat kabel z hlediska předpokládané zbytkové životnosti. Systémy Megger pro měření tan delta používají metodiku měření a kategorizaci dle platných mezinárodních norem. Megger nabízí přenosné zkušební zdroje s integrovanou funkcí Tan Delta nebo externí měřicí hlavice, kombinovatelné s vhodnými zdroji 0,1 Hz sinus.