Menu
Produkty
Kabelová měřící technika
Přenosné testery a přístroje
Testování baterií a záložních zdrojů

Testování baterií a záložních zdrojů

Testování baterií a záložních zdrojů

S přibývající závislostí záložních systémů na bateriových řetězcích a s eskalujúcimi náklady na výměnu bateriových systémů narůstá výrazně význam přístrojové techniky, umožňující testovat, sledovat trend a spravovat baterie během jejich životnostních cyklů. V zásadě existují dvě metodiky pro testování baterií. První je impedanční testování baterií, které je možné provádět za provozu a je možné ho provádět s vyšší frekvencí za účelem identifikace jednotlivých slabých článků ještě před tím, než vypovídají službu úplně. Druhou metodikou je kapacitní vybíjecí test, který se normálně provádí off-line a který umožňuje zjistit reálnou kapacitu baterie v zátěžových podmínkách. Většina bateriových systémů je na plovoucím potenciálu a má hlásiče zemních unikajících proudů v případě vzniku zemního spojení baterie. Megger nabízí speciální systémy na identifikaci a lokalizaci zemního spojení v soustavách s plovoucím potenciálem.