Menu
Produkty
Testery vypínačů

Testery vypínačů

Testery vypínačov

Testery vypínačů

Vypínače jsou kritickým komponentem z hlediska zaručení bezpečného a spolehlivého provozu energetických systémů. Vhodná strategie údržby, jejíž nedílnou součástí je i měření a diagnostika vypínačů, je proto v dnešní době pro provozovatele energetických sítí nezbytností. Účinné testování vypínačů předpokládá schopnost porovnávání aktuálních parametrů s předchozími výsledky a vyžaduje standardizované a spolehlivé měřicí metody a zařízení, garantující reprodukovatelnost měření. Porovnávání výsledků v čase dává při použití vhodných testovacích zařízení jasnou výpověď o tom, zda je možné vypínač nadále ponechat v provozu, nebo je nutné jej vyřadit, resp. provést na něm údržbu. Diagnostika vypínačů předpokládá i vhodné analytické a reportovací nástroje pro vyhodnocení měření a zpracování protokolů. Zařízení TM1800, Egil a softwarový balík CABA Win od společnosti Megger jsou dnes uznávanými standardy v oblasti diagnostiky vypínačů.