Menu
Produkty
Testery vypínačů
Testery VN a VVN vypínačů

Testery VN a VVN vypínačů

Testery VN a VVN vypínačů

Selhání nebo nesprávná funkce vypínače při poruchové události v energetické síti může mít fatální následky spojené s vysokými materiálními škodami. Přihlížeje ke skutečnost, že vypínače jsou standardně neaktivní mnoho měsíců až let, je vhodná strategie periodické diagnostiky vypínačů nezbytným předpokladem pro garantování spolehlivého a bezpečného provozu energetického systému. Správná funkčnost vypínače závisí na několika individuálních komponentech, které by se měly v pravidelných intervalech testovat vhodnými prostředky a metodami, v zájmu zaručení správného fungování celého systému vypínače tehdy, když je jeho funkčnost žádaná. Špatně udržovaný vypínač se nemusí aktivovat po obdržení spouštěcího signálu odeslaného ochranou.Vzhledem k rozmanitosti jednotlivých typů vypínačů, je výběr vhodného testeru, vhodné diagnostické metody a testovací strategie poměrně komplexní problematika.Megger a jeho lokální specialisté Vám na zákldae dlouholetých zkušeností v dané oblasti rádi poradí při výběru vhodného diagnostického zařízení a vhodných testovacích postupů pro Vaši aplikaci.