Menu
Produkty
Zkoušení izolace a VN zkušební zdroje
Zkoušení izolace střídavým napětím

Zkoušení izolace střídavým napětím

AC testování izolace

Megger nabízí širokou paletu AC zdrojů pro různé testovací a diagnostické aplikace. Pro některé typy zařízení, jako jsou např. VN-kabely s XPE izolací, není podle platných mezinárodních norem přípustné zkoušení s DC napětím. Megger má nejširší nabídku zkušebních zdrojů VLF (0,1 Hz) od přenosných, až po speciální verze pro vyšší napěťové úrovně a vysoké zkušenbní kapacity pro zabudování do měřicích vozů. Nabídka AC testerů Megger zahrnuje ale i zařízení poskytující přídavně diagnostické parametry, jako tan delta / power factor, jakož i moderní diagnostické systémy pro stanovení a sledování stavu izolačního systému, měřící frekvenční závislost tan delta / power factor, resp. dielektrickou frekvenční odezvu (DFR). Obraťte se na technické poradce Megger pro doporučená optimálního přístrojového řešení a měřící metody pro vaši aplikaci AC testování.