Menu

VLF (0,1Hz) zkušební zdroje

VLF (0,1Hz) zkušební zdroje

Zkušební napětí VLF (velmi nízká frekvence 0,1 Hz) je už léta etablované, osvědčené a normami doporučené napětí pro provozní zkoušky VN-kabelů. Megger má díky know how značky SebaKMT nejdelší zkušenosti s vývojem, výrobou a aplikací VN-zdrojů 0, 1 Hz na trhu.
Pro moderní VN-kabely s XPE izolací je napěťová zkouška 0,1 Hz preferovanou volbou, protože DC zkoušku pro tyto kabely platné normy nepřipouštějí a AC zkouška 50Hz není technicky realizovatelná z důvodu nedostatečného výkonu dostupných a rozměrově přijatelných 50 Hz zdrojů pro testování kabelů ( nedostatečná zkušební kapacita). Zkouška 0,1 Hz se ovšem často eatblovala jako univerzální zkouška i pro VN-kabely s jinými typy izolaci (PILC, PVC ...).
Zkušební zdroje 0,1 Hz od společnosti Megger využívají jedinečný patentovaný způsob generování 0,1Hz napětí s průběhem cosinus obdélník, díky kterému zdroje dosahují vysoké zkušební kapacity (možnost zkoušet i dlouhé kabely) při současných kompaktních rozměrech a nízké hmotnosti VLF zdrojů. V nabídce Meger najdete širokou škálu přenosných zdrojů 0,1Hz ve více napěťových úrovních, jakož i zdroje pro vyšší napěťové úrovně vhodné pro zabudování do měřicích vozů. Pro aplikace s extrémně vysokými požadavky na zkušební kapacitu (např. větrné parky) má Megger vyvinuté i speciální verze 0,1 Hz zdrojů se zkušební kapacitou až do 6,5uF.
Navíc je nabídka Megger obohacena i o zdroje 0,1 Hz s napěťovým průběhem sinus, které se využívají zejména na integrální diagnostiku izolačního stavu VN-kabelů měřením ztrátového činitele tan delta.
Obraťte se na odborné poradce Megger pro vytipování optimálního typu 0,1 Hz zdroje podle vašich požadavků a vaší aplikace.