Menu
Produkty
Monitoring

Monitoring

Monitoring

Monitoring

Monitoring energetických zařízení zvyšuje spolehlivost výroby, přenosu a distribuce elektrické energie a umožňují lepší znalost jejich stavu a výkonu.

Díky neustálému pozorování je možná údržba založená na skutečném stavu, což otevírá příležitosti pro přechod z reaktivního přístupu na přístup proaktivní. Zárodky poruchy lze detekovat a řešit s předstihem, lze tak předejít i totálním poruchám a výpadkům.

Monitoring nejen shromažďují data o všech zařízeních, ale také rozšiřují vaše znalosti o nich.

Zejména v době nových druhů energetických zdrojů rostou nároky na celou síť, včetně všech prvků.

Abyste ze svých elektrických zařízení získali maximum a zajistili jejich maximální výkon a životnost, doporučují se nasazení monitorovacích řešení – podpora bezpečnosti, účinnosti a spolehlivosti výkonu.