Menu
Produkty
Měření částečných výbojů (Power Diagnostix)

Měření částečných výbojů (Power Diagnostix)

Power Diagnostix Systems GmbH, Aachen, Germany

Power Diagnostix Systems GmbH, Aachen, Germany

Točivé stroje

Neplánovaná porucha kritických motorů a generátorů ve výrobním procesu může mít závažné ekonomické a bezpečnostní důsledky. Diagnostika částečných vybojů umožňuje včasné varování před možným selháním a poskytuje čas na plánování údržby. Zkoušky mohou být prováděny on-line, nepřetržitě nebo off-line během vypnutého stavu a provádění údržby, aby se zajistilo monitorování stavu aktiv v celém rozsahu.

Výkonové, distribuční a přístrojové transformátory

Diagnostika částečných výbojů je nezbytným, osvědčeným nástrojem, který dokáže lokalizovat a identifikovat závady v izolaci kabelů, průchodkách, vinutí, přepínačů odboček a nesčetných dalších položek a příslušenství. V ranné fázi stárnutí izolačních materiálů může být obtížné detekovat zhoršujících se vlastností pomocí tradičních zkušebních metod. Částečné výboje jsou však včasným indikátorem, pokud umíme identifikovat jejich zdroj. Power Diagnostix nabízí širokou škálu diagnostických zařízení pro onsite on-line a off-line měření a  monitoring, stejně tak pro akceptační zkoušky v  zkušebních laboratořích.

Rozváděče

Na konci výrobní linky nebo při uvádění do provozu plynem izolovaných rozváděčů a linek (GIS, GIL) se používají dílčí zkoušky částečných výbojů k potvrzení integrity izolačního systému. Navíc se používají on-line měření pomocí akustických a UHF senzorů, které napomáhají udržet starší GIS zařízení v provozu, což je zásadní pro snížení rostoucího počtu poruch těchto aktiv, která dosáhla konce své předpokládané životnosti. Řešení, která používají kombinované akustické a UHF senzory nabízí další benefity. V případě akustických měření, takzvané „volné částice“ v izolačních materiálech poskytují vysokou citlivost, zatímco externí prstencové antény, okenní senzory a zabudované senzory umožňují provádět měření a monitorovat aktivitu částečných výbojů v rozsahu UHF. Díky těmto výhodám společnost Power Diagnostix vytvořila nástroje, které kombinují měření UHF a akustiky.

Kabely vn, vvn a příslušenství

Vzhledem k tomu, že polyethylen je „výboje neodpouštějící“ formou izolace, je potřeba během zkoušení ve výrobě, před uvedení do provozu a pravidelného servisu během provozu věnovat zvýšenou pozornost jakékoli výbojové činnosti. Při provádění měření částečných výbojů na místě musí použité měřicí zařízení pokrýt potřeby stárnutí XLPE kabelové distribuční sítě a vyrovnat se s rostoucí aplikací XLPE kabelů vvn.

Průchodky, izolátory atd.

Kontrola kvality je nezbytná, pokud jde o zkoušení příslušenství vysokonapěťových transformátorů, rozváděčů a dalšího důležitého příslušenství.Tato rostoucí potřeba kontroly kvality skutečně přenesla odpovědnost na subdodavatele a jejich systémy řízení kvality. V důsledku toho si výrobní závody vytvořily vlastní zkušební stolice pro měření částečných výbojů pro výstupní i provozní zkoušky těchto základních aktiv. Je také běžnou praxí, že zákazníkům poskytují zkušební protokoly, které potvrzují maximální úroveň  interních výbojů a použité standardy. Power Diagnostix pomáhá navrhnout kompletní zkušební stolice podle požadovaných specifikací. Spolupracujeme s více partnery při navrhování automatizací zkušebních linek a modularita našeho zařízení nám umožňuje přizpůsobit návrhy podle potřeb našich zákazníků.

Další izolační materiály a komponenty

Power Diagnostix nabízí nejen zkušební vybavení pro standardní rozsah aplikací, ale nabízíme také přizpůsobená řešení pro řadu dalších aplikací, které zde nebyly uvedeny.

Navrhli jsme zkušební stolice pro měření č.v. a speciální vybavení pro konkrétní úkoly, včetně:

  • Zkušební skříně pro izolační fólie solárních panelů, tepelná čerpadla a malé motory
  • Zkoušky elektronických polovodičů při nízkém napětí a na námořních plavidlech
  • Testování na střídačích se speciálními synchronizačními frekvencemi
  • Zkušební systémy pro extra dlouhé podmořské kabely vysokého a velmi vysokého napětí