Menu
Produkty
Testery elektrických ochran
Primární testování ochran

Primární testování ochran

Primární testování ochran

Primární proudové testování se používá ve vysokoproudových/ vysokonapěťových scénářích velkých elektrických instalací, jakými jsou např. rozvodny. Vysoký proud (mezi 100A a 20.000A, v závislosti na specifikaci systému a požadavcích na testování) se přivede na primární stranu elektrického systému, např. na vypínač. Cílem testu je odzkoušet chování systému při různých úrovních proudového zatížení. Primární proudové testování je vhodné pro testování nadproudových spouštěcích ochran připojených na vypínače. Přivedením vysokého proudu je možné otestovat, zda dojde k vypnutí vypínače, resp. zjistit dobu trvání rozpojení obvodu. Vypínače mohou být v běžném provozu dlouhé období neaktivní a jejich selhání při poruchové události může mít fatální následky s vysokými materiálními škodami. Primární proudové testování je ideálním způsobem pro otestování a reprodukci poruchové události u vypínače, který nevypnul v reálných podmínkách požadovaným způsobem.