Menu
Produkty pro měření na obnovitelných zdrojích energie

Produkty pro měření na obnovitelných zdrojích energie

Produkty Megger pro měření na fotovoltaických instalacích  

 

 

Solární energie je nejčistším a nejrozšířenějším obnovitelným zdrojem energie na planetě. V posledních deseti letech se trh se solární energií například ve Spojených státech každoročně prakticky zdvojnásobil. S více než 2,6 milionu solárních instalací po celé zemi - od střešních solárních panelů až po rozsáhlé solární systémy napájející veřejné služby - je k dispozici dostatek čisté elektřiny pro napájení více než 16 milionů domácností. Vzhledem k tomu, že se celosvětově stále více lidí spoléhá na solární energii, tak se společnost Megger zavazuje poskytovat spolehlivá testovací zařízení potřebné k instalaci, údržbě a odstraňování problémů fotovoltaických systémů. A to vždy tak, aby solární energie byla stále dostupná.

Měřič slunečního záření Megger PVM210 je díky svým malým rozměrům ideální pro výběr optimální polohy fotovoltaického panelu při jeho instalaci. Ve spojení s multimetrem (sada PVK320) nebo klešťovým testerem (sada PVK330) jsou fotovoltaické sady Megger ideální pro měření při instalaci, uvedení do provozu a finálním testování solárních zařízení. Tyto sady umožňují elektrikářům nebo technikům ověřit deklarovaný zkratový proud. Tester DCM1500S, nejnovější klešťový měřič Megger pro měření na solárních systémech, je určen pro instalaci, údržbu, monitorování a kontrolu velkých střídavých nebo stejnosměrných solárních systémů a zařízení. Díky velkému přehlednému displeji spolu s proudem až 1500 A snadno měří napětí, proud, odpor, diodu, kapacitu, teplotu a frekvenci. Po spárování s bezplatnou aplikací Megger Link může DCM1500S, pomocí vestavěného rozhraní Bluetooth, vzdáleně monitorovat naměřené hodnoty. Na spárovaném chytrém zařízení tak získáte okamžité aktualizované zobrazení měřených hodnot v grafu. Pro určité solární systémy je tester izolace MIT430/2 CATIV ideálním přístrojem pro testování solárních instalací. Pokud zkušební napětí do 1 kV nestačí, Megger nabízí tester MIT2500, jednoruční, lehký tester izolace, který dokáže generovat zkušební napětí až 2 500 V dc pro testování izolačního odporu ve fotovoltaických systémech.

V solárních systémech se často objevují problémy s kvalitou energie, která neustále kolísá. Pomocí analyzátoru kvality elektrické energie Megger MPQ1000 můžete snadno vyřešit problémy s kvalitou elektrické energie v bateriových uložištích, střídačích, spínačích, jističových nebo pojistkových skříních a elektroměrech ve vaší solární instalaci. Pro vyhledávání kabelových závad v izolovaných rozvodech solárních panelů (od solárního pole zpět ke střídači) jsou ideálním řešením reflektometry Megger TDR2050 a TDR2010. Pokud jde o zaměřování poruch kabelů u solárních instalací, je reflektometr ideálním řešením, které dokáže ušetřit čas při dohledání kabelové poruchy. Pokud je vaše solární instalace vybavena bateriovým uložištěm, možná byste měli do svého arzenálu testerů přidat také termokameru Megger (TC3231). V porovnání s tradičními postupy testování baterií dokáže TC3231 rychle identifikovat horká místa. Kompaktní a jednoruční TC3231 je skvělým nástrojem pro vyhledávání problémů na solárních instalacích, zejména ve špatně přístupných prostorech.

Pokud provozujete velkou solární instalaci s bateriovým uložištěm, můžete využít tester impedance baterií Megger BITE2 nebo BITE3, který vám pomůže zjistit stav bateriových článků měřením nejdůležitějších parametrů baterie.

Související odkazy:

Aplikační poznámka - Nástroje Megger ve fotovoltaických aplikacích (anglická verze)

Přehled produktů - Solární testovací sada (anglická verze)

 

 

Produkty Megger pro měření na větrných elektrárnách

 

 

Větrná energie je například ve Spojených státech dalším rychle se rozvíjejícím odvětvím čisté energie.  Poskytuje více energie než jakýkoli jiný obnovitelný zdroj. Ve Spojených státech ročně vyrobí tolik energie, že by to stačilo na vyrovnání spotřeby energie téměř 30-ti milionů průměrných amerických domácností. Větrné turbíny s konstrukcí rotoru se třemi lopatkami přeměňují větrnou energii na elektrickou a dodávají ji do systémů středního a vysokého napětí. Společnost Megger vyrábí řadu testerů pro správce větrných elektráren, včetně testerů motorů, nízkých odporů a izolace.

Řada digitálních mikro-ohmmetrů Megger, včetně nejnovější řady DLRO2 a DLRO10, je ideální pro testování připojení v přípojnicích větrných elektráren. Model DLRO2 má navíc možnost testovat s velmi dlouhými měřicími vodiči, což je u větrných turbín ideální pro ověřování ochrany před bleskem. Pro testování izolace motorů větrných turbín nabízí Megger lehký jednoruční tester motorů a izolace MTR105 se čtyřvodičovou nízko-odporovou funkcí, teplotní korekcí a měřením napětí.