Menu
Vyhledání kabelových tras a lokalizace kabelových poruch - Odborné semináře pro rok 2022

Vyhledání kabelových tras a lokalizace kabelových poruch - Odborné semináře pro rok 2022

Dovolujeme si vás pozvat na odborná školení - Vyhledání kabelových tras a poruch kabelů pro rok 2022.

Jako již tradičně pro vás připravujeme několik termínů plných celé řady konkrétních rad a řešení při vaší práci. Uvidíte řadu novinek jak v oblasti měřící techniky, tak i nových postupů detekce tras kabelů v silně zasíťovaném prostředí a detekce různých typů kabelových poruch.

 

 

 

 

DÍLČÍ ČÁSTI ODBORNÉHO SEMINÁŘE

Teoretická část školení je z převážné části tvořena videi z terénu. Ke každé funkci a problematice je uvedeno konkrétní video, které je doplněno odborným výkladem zaměstnanci firmy Megger a následnou diskuzí. 

Praktické školení probíhá na našem víceúčelovém polygonu přímo v terénu. Je pro vás připraveno vytyčení v souběhu s více sítěmi, kabelové poruchy pro vyhledání metodou krokového napětí i reflektometrem. Dále se budete moci naučit vyhledat přesně marker a také vyzkoušet unikátní 3D režimy lokátorů.   

Servis a upgrade zařízení zajistí přítomný servisní technik, který prohlédne lokalizační techniku, případně opraví lehčí závady na místě. Zdarma také provede upgrade měřící techniky.

Osobní individuální konzultace jsou po celou dobu semináře možné se zaměstnanci firmy Megger, kteří mají letité zkušenosti při práci v terénu. Můžete tak získat tipy a triky přímo od výrobce.

Výměna zkušeností s jinými účastníky kteří jsou vždy z různých provozů a řeší odlišné situace. Tato interakce vám umožní získat komplexní pohled na problematiku trasování a vyhledávání kabelových poruch. Společné setkání vám ukáže nové cesty při využití měřící techniky.

TÉMATA SEMINÁŘE 

 • Základní obecná pravidla při lokalizaci polohy inženýrských sítí
 • Ovládání lokátorů tras kabelů VIVAX-METROTECH
 • Seznámení s novými funkcemi lokátorů
 • Využití nových vlastností moderních multi-frekvenčních lokátorů v městské zástavbě
 • Lokalizace polohy a hloubky uložení markeru  
 • Lokalizace plášťových poruch pomocí krokové sondy A-rámu
 • Lokalizace kabelových poruch metodou rázování
 • Lokalizace kabelových poruch metodou reflektometrie
 • Zaměření vysokoohmových poruch / poruch kabelů v chráničkách
 • Metody snižování impedance kabelové poruchy
 • Měření elektrických veličin a vlastností kabelů
 • Měření na elektrických instalacích – ukázka a měření přístroji Megger

PŘEDSTAVENÍ NOVINEK 

 • vn testery izolace Megger v netradičním použití
 • přenosný kabelový měřící vůz EZ-Thump od Megger
 • dvoukanálový pokročilý reflektometr Megger TDR2050
 • termokamera Megger TC3231
 • sdružený wattmetr Megger DPM1000 s aplikací Megger Link
 • a další…

Untitled-2.jpg

TERMÍNY​

 • T1 - Termín jaro I

07. 04. - 08. 04. 2022

První odborné školení je úspěšně za námi!
 • T2 - Termín jaro II    

02. 06. - 03. 06. 2022 Druhý odborné školení je úspěšně za námi!
 • T3 - Termín léto 
08. 09. - 09. 09. 2022
 • T4 - Termín podzim
06. 10. - 07. 10. 2022

 

MÍSTO KONÁNÍ SEMINÁŘE 

Hotel Rytířsko, Rytířsko 156, 588 22

Sjezd z D1 na 119 km, poloha ihned u dálnice

CENA SEMINÁŘE 

2.800,-- Kč / osoba bez DPH

V ceně je zahrnuto ubytování, kompletní stravování, účast na přednáškách a oficiálním společenském programu.

Po obdržení závazné přihlášky vám bude zaslána faktura se 14-denní splatností, jejíž úhrada podmiňuje účast na semináři.

ZAČÁTEK A KONEC ŠKOLENÍ 

Začátek semináře je v daný termín prezencí v 10:30 a následným obědem. Seminář je ukončen druhý den obědem v 12:00.

ŠKOLITELÉ

 • Ing. Jaroslav Šubert
 • David Polák
 • Ing. Jan Bílek
 • Ing. Miroslav Korous

"Těšíme se na Vás" 

Pro přihlášení vyplňte formulář níže a nebo klikněte zde a přihlášku případně odešlete na adresu megger.cz@megger.com.

*Pokud uvažujete o účasti, doporučujeme přihlášení s předstihem, všechny termíny bývají každoročně rychle zaplněny.