Menu

ODEN AT

Proudový zdroj pro primární testy

  • Nejvyspělejší systém pro primární testy, který zjednodušuje výchozí revize všech typů rozvoden a proudových transformátorů, testování uzemňovacích sítí, vypínačů atd.
  • Modulární konstrukce, umožňující dosáhnout optimální konfiguraci, co se týče výstupního proudu a velikosti systému
  • Kompaktní transportní vozík usnadňuje přepravu do stísněných prostor rozvoden
  • Jedinečná funkce I/30 umožňuje přednastavit proud s použitím malého proudu, a tím předejít zahřátí měřeného objektu a znehodnocení naměřených hodnot.

Tento výkonný testovací systém je určený k provádění primárních zkoušek ochran a vypínačů. Možno jej použít i pro měření převodu proudových transformátorů a pro jiné aplikace, ve kterých je potřebný regulovatelný zdroj velkého proudu.

ODEN Select
ODEN Select
OdenSelect1-0.zip
113,3 KB | 10. 11. 22