Menu

Teleflex VX

Reflektometr

Dokumenty o produktech
  • Světlý a velký displej
  • Nejjednodušší obsluha pomocí vedení a vysvětlování zobrazených nabídek
  • ARM Multishot 
  • Automatické ukládání výsledků
  • Podpora všech předlokačních technologií
  • Automatická detekce a zobrazení konce kabelu a polohy poruchy

Teleflex VX představuje nejnovější vývoj řady Teleflex. Stejně jako všechny reflektometry Teleflex je i  Teleflex VX speciálně navržen pro zachycení rychlých procesů během lokalizace poruch v silových kabelech. Představuje pokračování linuxového Teleflex MX

Operace je omezena na základní kroky a běží většinou automaticky. Zcela nový hardware Teleflexu VX s výrazně vylepšenými parametry, jako je například vzorkovací frekvence, šířka impulsu a amplituda impulsu, vede k dosahu až 1000 km, ale také k nejvyššímu rozlišení v blízkém rozsahu.

Měřicí hardware a displej jsou oddělené a komunikují přes Ethernet. To umožňuje snadnou integraci do systému lokalizace poruch a umožňuje provoz v offshore aplikacích, například při vzdáleném provozu v ROV.  

Technical Documents
Technický návod
MeggerBook Cable Brochure