Menu

PowerDB Pro

Software pro správu údajů o přejímacích a provozních zkouškách

PLNÉ DATABÁZOVÉ SCHOPNOSTI

  • Výsledky celé organizace lze synchronizovat do jediné databáze přes Microsoft SQL Server, pro snadné vyhledávání a kontrolu.
  • Generování sestavy v jednom kroku maximalizuje rychlost a usnadňuje audity v souladu s NERC.
  • Snadno sledujte trend výsledků v čase a porovnejte je s podobnými aktivy.
  • Sledujte intervaly údržby a generujte pracovní příkazy pro vybrané prvky.
  • Sloučení výsledků z více zkušebních nástrojů s importem dat z jiných zdrojů pro usnadnění dotazů a třídění.
  • Udržujte kalibrační data pro všechny měřicí přístroje.

Megger PowerDB je softwarový balík s výkonnými funkcemi pro správu údajů o přejímacích a provozních zkouškách elektrických zařízení.

Umožňuje snadné třídění a vyhledávání informací o zákaznících a smlouvách. Po otevření konkrétního záznamu se zobrazí podrobné informace o dotčené zakázce, například druh služby, datum objednávky, kontaktní údaje a fakturační údaje. Informace o zakázkách a související výsledky testů možno přenášet mezi databázemi používanými přímo při testování a centrální databází. Do zpráv o produktivitě práce se zaznamenávají časy strávené testováním, což pomáhá při tvorbě cenových nabídek při budoucích zakázkách, jakož i při hodnocení pracovníků.

Měřící formuláře

Software Propracovaný software PowerDB nabízí přes 160 standardizovaných měřících formulářů, jejichž podoba je výsledkem více než 20-letého vývoje a používání odborníky v dané oblasti. Obrazovky, na kterých se vyplňují údaje při testování, jsou identické s tištěnými formuláři, takže jejich používání je velmi intuitivní. To, co vidíte na obrazovce, se objeví i na vytištěné zprávě. V jediném kroku se vygeneruje kompletní dokumentace k provedené zkoušce, sestávající ze zprávy o zkoušce, souhrnu poznámek a nedostatků, seznamu dokumentů a zpráv o servisu. Vygenerované zprávy je možné odeslat elektronickou poštou, na disku CD-ROM, přes webový server nebo ve formátu Adobe® Acrobat®.

Měřící formuláře je možné využít při testování většiny elektrických zařízení na současném trhu.