Menu

Baker AWA-IV

Statický analyzátor točivých strojů

  • Rozsahy modelů 2 kV, 4 kV, 6 kV a 12 kV
  • Schopnosti měření zahrnují: rázovou vlnu, odpor vinutí, izolační odpor, PI, DA, průběžné zvyšování DC napětí po krocích, a DC zkoušku výdržným napětím
  • 12 kV HO (high-output) verze k provádění rázových zkoušek na velkých motorech a generátorech
  • Kompatibilní s Baker PPX výkonovými stupni k rozšíření rozsahu zkušebního napětí (jen verze 6 kV, 12 kV a 12 kV HO)
  • Zkoušky rázovou vlnou v souladu s IEEE a IEC
  • Porovnání rázových křivek pomocí patentované Pulse to Pulse Error Area Ratio (PP-EAR) technologie
  • Obsahuje pokročilé vyhodnocovací schopnosti mezizávitových zkratů v přenosném přístroji
  • Operační systém Microsoft Windows 10
  • USB port pro přenos dat a připojení Windows plug-and-play tiskáren

Analyzátor Baker AWA-IV automaticky provádí opakovatelné, uživatelsky programovatelné zkoušky pro důkladně posouzení stavu izolace a obvodů motoru. Ve skutečnosti je to jediný vysokonapěťový zkušební přístroj, který může uživatel naprogramovat ještě před vlastním měřením v terénu. Analyzátor AWA-IV se také používá k zajištění kvality oprav motorů nebo nově výrobených motorů před jejich uvedením do provozu.

Baker AWA-IV je snadno použitelný zkušební přístroj s intuitivním uživatelským rozhraním na dotykové obrazovce. Poskytuje přesné, opakovatelné výsledky bez ohledu na úroveň dovednosti daného operátora. Snadno detekuje problémy, které testery s nízkým napětím nenajdou, provedením komplexní sady zkoušek vysokým i nízkým napětím. Výsledky jsou prezentovány v jednoduchých, snadno srozumitelných grafech a zprávách, které poskytují odborníkům v oblasti údržby motorů informace, které potřebují k minimalizaci nákladů a neplánovaných prostojů. Schopnost aplikovat identické testy na daný motor po dlouhou dobu umožňuje analyzovat trendy a odhalit degradaci izolace po celou dobu životnosti motoru. To umožňuje pracovníkům údržby předvídat, kdy může motor selhat, a odpovídajícím způsobem naplánovat jeho výměnu.

AWA-IV nabízí výhody počítačového řízení a sledování průběhu křivek oproti ekvivalentním ručně ovládaným přístrojům. Vestavěný počítač analyzátoru provádí zkoušky, ukládá výsledky a průběžně monitoruje úrovně napětí při zkoškách. Pokud analyzátor detekuje slabou izolaci během dané zkoušky, zkouška se přeruší, operátor je upozorněn a jsou zaznamenány všechny parametry v době přerušení.

Výhody AWA-IV mohou být rozšířeny o zkoušky nízkoimpedančních cívek, jako jsou armatury, a to díky použití Baker ZTX low impedance coil accessory. Příslušenství ZTX, které zahrnuje příslušenství sondy komutátoru ATF5000, umožňuje AWA-IV aplikovat zkoušky přepětí na cívky, které vyžadují vyšší proudy.

Dokumenty o produktech
Quick start
Quick reference guide - Baker AWA-IV
Baker AWA-IV

All Baker AWA-IV units run with complete analysis software to provide reliable, repeatable and trended results from a wide range of testing capabilities. This software features full database functionality for predictive maintenance programme performance.