Menu
Podpora
Technická knihovna

Technická knihovna

The Megger technical library provides access to a range of additional content and resources such as technical guides, application notes and more. Use the filters to browse specific content (e.g. application notes) or refine your search to a particular electrical application area. 

 

If you would like to see the content we have available on a particular subject or need to locate some software, simply enter a search below. Please note, you will need to create an account to access some resources.

Filtr podle aplikace:
    Zobrazuji položky 1 - 4 z 4 celkem
Průvodce diagnostickým měřením izolace nad 1 kv
Spoleènost Megger vynalezla mìøení izolace pøed zaèátkem 20. století a dále vedla trh s inovacemi a technologickými zlepšeními. Proè jsme tedy vyvinuli 10kV model, když všichni ostatní výrobci konèí na 5 kV? Odpovìdí jsou normy IEEE. Spoleènost Megger vyvinula 10kV zaøízení splòující nová doporuèení pro mìøení daná IEEE. Spoleènost Megger nabízí 10kV mìøièe izolaèního odporu od roku 2001.
Zveřejněno 7 ledna 2020
Stáhnout PDF
TDM45 series
High power test and diagnostics combination for medium voltage cables.
Zveřejněno 28 listopadu 2019
Stáhnout PDF
MeggerBook Cable Brochure
Your complete software solution for managing, analysing and logging measurement data and cable data.
Zveřejněno 24 října 2019
Stáhnout PDF
Katalog přístrojů pro testování elektrických zařízení
Stáhněte si poslední verzi katalogu  Megger a objevte nejnovější přístroje pro oblast testovaní a měření elektrických rozvodů, používaných elektrikáři po celém světě.
Zveřejněno 2 ledna 2019
Stáhnout PDF