Menu
Podpora
Technická knihovna

Technická knihovna

The Megger technical library provides access to a range of additional content and resources such as technical guides, application notes and more. Use the filters to browse specific content (e.g. application notes) or refine your search to a particular electrical application area. 

 

If you would like to see the content we have available on a particular subject or need to locate some software, simply enter a search below. Please note, you will need to create an account to access some resources.

Filtr podle aplikace:
    Zobrazuji položky 1 - 3 z 3 celkem
Průvodce měřením akumulátorů
Stacionární záložní akumulátory jsou zásadním prvkem pro jakýkoliv bezpečnostní systém, jsou prvkem, který prostě nemůže selhat. Aby byl zaručen bezpečný provoz, doporučuje se zavést řádný a spolehlivý systém údržby akumulátorů.
Zveřejněno 6 května 2021
Stáhnout PDF
Průvodce diagnostickým měřením izolace nad 1 kv
Spoleènost Megger vynalezla mìøení izolace pøed zaèátkem 20. století a dále vedla trh s inovacemi a technologickými zlepšeními. Proè jsme tedy vyvinuli 10kV model, když všichni ostatní výrobci konèí na 5 kV? Odpovìdí jsou normy IEEE. Spoleènost Megger vyvinula 10kV zaøízení splòující nová doporuèení pro mìøení daná IEEE. Spoleènost Megger nabízí 10kV mìøièe izolaèního odporu od roku 2001.
Zveřejněno 7 ledna 2020
Stáhnout PDF
A guide to power quality testing
A comprehensive guide to testing power quality.
Zveřejněno 7 března 2018
Stáhnout PDF