Menu

MRCT

Systém Megger pro testování ochran a proudových transformátorů

Dokumenty o produktech
  • Nejkratší měření mezi konkurenty díky patentované metodě současného měření na několika odbočkách, která zkracuje čas potřebný pro měření vícevýstupových proudových transformátorů o 20 %
  • Vyšší přesnost měření, umožňující testovat měřící transformátory proudu
  • Nejmenší a nejlehčí zdroj sekundárního napětí do 2 kV na trhu
  • Integrovaný systém pro testování jednofázových ochran
  • Všeobecné funkce pro sekundární zkoušky rozvoden pomocí zdrojů napětí 300 V a proudu 60 A
  • Komplexní měření: demagnetizace, bod nasycení, převod, magnetizační charakteristika atd.
  • Určení všech převodů a magnetizačních charakteristik vícevýstupového proudového transformátoru bez přepojování měřících vodičů
  • Měření izolačního odporu

Megger MRCT je lehký, robustní, přenosný přístroj s funkcemi pro demagnetizaci jádra a měření převodu, saturace, odporu vinutí, polarity, fázové odchylky a stavu izolace proudových transformátorů. Přístroj MRCT automaticky počítá chybu převodu, magnetizační charakteristiku a bod nasycení. Přístroj MRCT má mikroprocesorem řízený regulovatelný napěťový a proudový výstup a přesné měřící přístroje, pomocí kterých dokáže automaticky testovat jednoduché i vícevýstupové proudové transformátory za kratší dobu a s vyšší produktivitou. Přístroj MRCT možno přímo připojit k vícevýstupovému proudovému transformátoru a jednoduše provést všechna měření - saturace, převodu a polarity, odporu vinutí a izolačního odporu - na všech odbočkách, bez propojování měřících vodičů.

Přístroj MRCT možno obsluhovat pomocí ovládací jednotky s inteligentním dotykovým zobrazovacím rozhraním (Megger STVI). Pomocí její plnobarevné dotykové LCD obrazovky s vysokým rozlišením může uživatel rychle a snadno provádět manuální i automatické testy s využitím možností manuálního nastavení parametrů nebo přednastavených testovacích postupů. Na velkém displeji může uživatel během měření pohodlně odečítat všechny relevantní hodnoty a prohlédnout si magnetizační charakteristiku měřeného proudového transformátoru. Přístroj je možné objednat i bez ovládací jednotky Megger STVI a obsluhovat jej prostřednictvím přenosného počítače se softwarem Megger PowerDB.

Proudové transformátory možno měřit v takovém stavu, v jakém se používají, tedy například namontované v transformátoru, olejovém spínači nebo rozvodně. Zařízení však musí být před měřením zcela odpojeno od elektrické sítě.