Menu

SVERKER900

Systém pro testování ochran a rozvoden

Dokumenty o produktech
  • Soubor nástrojů pro 3-fázové testování rozvoden
  • Tři proudové a čtyři napěťové zdroje
  • Provoz bez připojení počítače
  • Odolnost a spolehlivost v terénu
  • Schopnost dodat 900 V a 105 A v jednofázovém režimu
  • Sekundární i primární testy

Systém pro testování ochran a rozvoden SVERKER900 představuje ideální balík nástrojů pro elektrotechniky, který by měl uspokojit rostoucí požadavky pro testování třífázových zařízení v elektrických rozvodnách, elektrárnách využívajících obnovitelné zdroje a průmyslových aplikacích. Intuitivní uživatelské rozhraní má podobu dotykové LCD obrazovky. Nabízí efektivní kombinaci proudových a napěťových zdrojů a všestranné měřící sekce.

Přístroj SVERKER900 je speciálně navržený pro základní manuální sekundární testování třífázových ochran. Navíc umožňuje provádět různé primární testy, neboť proudové a napěťové zdroje je možné sériově, resp. paralelně spojovat, a tím dosáhnout na výstupu proud až 105 A stř. nebo napětí 900 V stř. Všechny tři proudové a čtyři napěťové zdroje možno individuálně nastavit na požadovanou amplitudu, fázový úhel a frekvenci. Čtvrtý napěťový zdroj umožňuje testovat číslicové ochrany, které potřebují referenční napětí simulující přípojnici.