Menu

DETEX

TESTER FÁZÍ/PIEZOELEKTRICKÝ OVĚŘOVACÍ MODUL/DETEKTOR NAPĚTÍ | DETEX

Dokumenty o produktech
  • Detektory napětí
  • Sedm modelů
  • Nepřetržité monitorování
  • Shoda s IEC
  • Testery fází
  • Zkoušení v uzemněných i neuzemněných střídavých soustavách
  • Pět modelů

Detektory napětí DETEX, určené k použití v jakékoliv elektrické soustavě s uzemněným uzlem, jsou k dispozici v sedmi modelech, pokrývajících úrovně napětí od distribučních sítí až po přenosové vedení až do 550 kV. Společnost Megger nabízí šest elektronických modelů s akustickou signalizací a jeden model se signalizací pomocí LED, zaručující lepší viditelnost při testování v interiéru.

Elektronické detektory signalizují přítomnost střídavého fázového napětí vůči zemi pomocí zvykových a vizuálních signálů v souladu s normou ANSI C84.1-1982.

Model do 6,9 kV je vybavený teleskopickou žerdí. Všechny ostatní modely mají univerzální montážní systém, pomocí kterého se připevňují na izolační tyč vyhovující jmenovitému napětí v testované soustavě.

Elektronické detektory napětí určené k testování v distribučních sítích (série kat. č. 514360) mají jednu červenou LED.

Detektory určené k testování na přenosových vedeních (série kat. č. 514242) mají čtyři LED, zaručující lepší viditelnost na větší vzdálenost.

Detektor napětí se signalizací pomocí LED je určený k testování v interiéru na střídavých soustavách s uzemněným uzlem. Vysocesvítivá LED je dobře viditelná i za špatných světelných podmínek. Pokud se během testování v dosahu detektoru objeví napětí, rozsvítí se jasná LED kontrolka.

Před použitím je možné funkčnost detektoru ověřit pomocí zabudovaného piezoelektrického generátoru napětí. Autotest se aktivuje pomocí příslušného tlačítka.

LED detektor je vybavený teleskopickou tyčí dlouhou 1219-milimetrů s vyznačenými délkami odpovídajícími různým jmenovitým napětím detektoru. Tyto značky uživateli pomáhají při nastavování tyče na bezpečnou délku. Po použití možno tyč zasunutím zkrátit na 864 mm a uložit do praktického vinylového přepravního pouzdra.