Menu

LT300

Tester vypínací smyčky s velkým proudem

Dokumenty o produktech
  • Pro aplikace CAT IV 300 V
  • Testování vypínacích smyček velkým proudem
  • Jedno- a třífázové testování
  • Měření při frekvenci 16 Hz až 400 Hz
  • Dva samostatné měřící vodiče nebo měřící kabel se síťovou vidlicí

Nový tester vypínacích smyček LT300 pro měření kategorie CAT IV umožňuje testovat vypínací smyčky velkým proudem v širokém rozsahu frekvencí a síťových napětí pomocí jednoduché a rychlé dvouvodičové měřící metody.

Má velký displej, který je dobře čitelný i za nepříznivých

podmínek.

K dispozici

jsou tři modely:

LT300-EN-00 - s červeným a zeleným vodičem

LT300-EN-BS - s měřícím kabelem se síťovou vidlicí BS1363

LT300-EN-FS - s jištěnými vodiči (červeným a zeleným)

Testování vypínacích smyček velkým proudem poskytuje rychlé a stabilní

výsledky při rozlišení 0,01 ? na rozsahu 20 ?.