Menu

MST210

Tester zásuvek

Dokumenty o produktech
  • Jednoduchá a efektivní identifikace nesprávného zapojení zásuvek
  • Jednoduché používání
  • 2 zelené a 1 červená LED pro okamžitou signalizaci a diagnostiku poruch
  • Identifikace až 17 kombinací chyb (nezapojené vodiče, nesprávně zapojené vodiče)
  • Odolnost a spolehlivost

Tester zásuvek Megger MST210 je praktický, kompaktní tester se síťovou vidlicí, určený k detekci závad v zapojení britských 3-pólových 13 A elektrických zásuvek.

Možno pomocí něj identifikovat přes 17 kombinací poruch v zapojení, jako například nezapojené vodiče nebo nesprávně nebo opačně zapojené vodiče.

Poruchy signalizují 3 intenzivně svítící LED na předním panelu testeru, přičemž několik běžných chyb možno identifikovat pomocí jednoduché tabulky při LED diodách. 2 zelené LED signalizují správné zapojení zásuvky a třetí, červená LED signalizuje chybu.

Pokud kterákoli ze zelených LED nesvítí, nebo pokud svítí červená LED, značí to chybu, kterou je třeba podrobněji prozkoumat.