Menu

Příslušenství Tangens delta

Příslušenství pro VLF sinusové zdroje

Dokumenty o produktech
  • Velmi přesné měření
  • Volitelná korekce svodového proudu
  • Vysoký bezdrátový dosah
  • Měření na vysokonapěťovém potenciálu

Měření tangens delta umožňuje přesné určení celkového stavu kabelu. Účinky integrálního stárnutí, jako je stupeň vlhkosti a „vodní stromečky“, lze jednoduše rozeznat a kvantifikovat, díky čemuž je zkušební příslušenství tangens delta ideálním nástrojem pro monitorování stavu kabelu.

Zkušební příslušenství tangens delta lze použít jako samostatný systém s přenosnými sinusovými zdroji VLF nebo v kombinaci s integrovanými testovacími systémy sinusových zdrojů VLF v měřicích vozech.

Systém dosahuje velmi přesných měření, protože měří potenciál vysokého napětí a měřicí hlava může být umístěna velmi blízko testovaného objektu.