Menu

AVTS

Vyspělý vizuální testovací software

Dokumenty o produktech
 • Změny týkající se funkce Export to Word (funkce exportu do formátu Word se nyní nachází v menu Tools, Export to Word)
 • Vylepšení zaměřené na odstranění problému pomalé detekce USB klíče
 • Vylepšená konverze velmi velkých souborů s digitálními záznamy (DFR)
 • Oprava odstranění funkce DFR „wait any“ pro spouštění přehrávání (při výskytu napětí nebo sepnutí kontaktu)
 • Vylepšení funkce Dynamic Control při používání ve smyčce, zaměřené na problémy s časováním
 • Problém Tc50/60 se systémem SMRT. Časy vybavení ze systémů PULSAR a MPRT se posílají zpět v sekundách a software AVTS je konvertuje na periody - systém SMRT posílá čas zpět v periodách, kdy je časování nastaveno na Cycles (periody)
 • Hodnota „Bat Sim VDC“ se nyní ukládá jako proměnná (označení proměnné „AVTSVDC“)
 • Pomocník softwaru AVTS se nyní otevírá na kartě „Contents“ (obsah)
 • Doplněna možnost změnit velikost panelu řízení výpočtů
 • Oprava „vkládání“ údajů z programu Notepad do řízení výpočtů
 • Doplněno tlačítko Triggered Playback (spouštění přehrávání), umožňující spouštět testování na obou koncích vedení přímo z obrazovky DFR testování

AVTS je software pro operační systém Microsoft® Windows® 2000/XP®/Vista™/7/8 určený k ovládání všech aspektů testování ochran pomocí nového systému Megger MPRT nebo staršího systému pro testování ochran PULSAR. Nyní nabízí větší flexibilitu a několik nových, výkonných funkcí.

Software AVTS se dodává ve třech různých úrovních:

 • Basic
 • Advanced
 • Professional

Každý přístroj MPRT se dodává se softwarem AVTS Basic.

Verze Basic obsahuje funkce Online Vector, Ramp a Click-On-Fault a umožňuje importovat, ukládat a spouštět testové moduly. Kromě toho verze Basic nabízí vylepšené průvodce pro testování ochran včetně několika nových průvodců.

Verze Advanced obsahuje funkce Test Editor, Dynamic Control, Modbus, SS1 Converter, makra pro testování na obou koncích vedení End-to-End a základní programovací nástroje k vytváření a upravování testových modulů.

Verze Professional obsahuje všechny funkce, které najdete ve verzích Basic a Advanced, a navíc nabízí několik nových, výkonných funkcí. Patří sem prohlížeč průběhů DFR Waveform Viewer, funkce One-Touch Test, editor a funkce Waveform Digitizer.